• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Biegi oraz wyścigi utrwaliły w całym globie ideę mety, jako wytęsknionego miejsca, do którego dążą mistrzowie. W lekkoatletyce oraz motoryzacji meta z reguły oznaczono jest czarno-białą szachownicą lub też czarną linią, jaka notorycznie stanowi również start. Bieg od startu do mety jest zatem nie jedynie terminem sportowym, lecz coraz to częściej meta ma wydźwięk wybitnie metaforyczny. Zarówno politycy jak oraz biznesmeni także mają gdzieś w swoich planach i głowach postawioną metę, do której starają się dobiec jak najprędzej. Dla sportowców meta jest nadrzędną ideą przyświecającą im przez cały bieg. A im dłuższy on jest – np. maraton lub bieg na pięć kilometrów z przeszkodami, kolarstwo czy chód sportowy – tym większe znaczenie ma oczyszczenie własnego umysłu i skupienie się wyłącznie na mecie. Zarazem ten punkt na boisku bądź bieżni, który stanowi meta, jest najistotniejszym punktem skupiającym szczególną uwagę wszystkich entuzjastów na stadionie. By upewnić się, kto jako pierwszy minie linię mety, nierzadko potrzebne jest stosowanie komputerowego pomiaru klatkowego, który zezwoli dokumentnie sprawić kolejność wbiegania na metę – kliknij to.

Categories: Sport

Comments are closed.