• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być rozmaite, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały porządnie rzeczową wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny posiadać słuszną głębokość, żeby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są ukończone obudową z kół betonowych lub z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni koszalin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia godziwego ciśnienia w instalacji domowej i poboru odpowiedniej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.